bài 1: ĐỔI PHÂN SỐ SAU THÀNH SỐ % a, 1/3 = ? % b, 1/3= ? % bài 2: 240 : 50% = ?

Question

bài 1: ĐỔI PHÂN SỐ SAU THÀNH SỐ %
a, 1/3 = ? %
b, 1/3= ? %
bài 2:
240 : 50% = ?

in progress 0
Tài Đức 5 months 2021-05-04T16:34:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T16:35:30+00:00

  Đáp án:

  Bài 2 

  `240` : `50%` = `480%` 

  Bài 1

  `1/3` ⇒ `1/3` . `100%` = `(100)/3` = `33,33%`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-05-04T16:35:33+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

    a. 1/3 = 100/300= 33,33/100= 33,33%

    b. 1/3 = 100/300= 33,33/100= 33,33%

  Bài 2:

  240 : 50 = 240/50 = 480 %

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )