Bài 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: – Tấc đất tấc vàng – Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ – Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa – Tháng

Question

Bài 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
– Tấc đất tấc vàng
– Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ
– Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
– Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ
(Ngữ văn 7- tập 1, trang 3)
Câu 1: Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của những câu trên. Trình bày khái niệm thể loại đó.
Câu 2: Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu.
Câu 3: Trong những câu trên, câu nào là câu rút gọn và rút gọn thành phần nào?
Câu 4: Giải thích ý nghĩa câu: “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”
Câu 5: Tìm trong chương trình một câu em đã học có cùng thể loại và ý nghĩa với câu em vừa giải thích.

in progress 0
Latifah 6 months 2021-07-06T06:37:09+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T06:38:49+00:00

                                                                     Bài làm 

                          Câu 1 : Thể lạo thơ : Lục bát

                                       Phương thức biểu đạt : Nghị luận

                 Khái niệm : là thể loại nhằm xác lập cho người đọc , người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc , hiện tượng trong đời sống hay trong văn học 

                          Câu 2 : Phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu :

  + Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ

  + Mau sao thì nắng , vắng sao thì mưa

  + Tháng hai trồng cà , tháng ba trồng đỗ

           `->` Phép gieo vần 

  + Tấc đất , tấc vàng 

            `->` So sánh

                           Câu 3 : Cả bốn câu đều là câu rút gọn

                                     `->` Rút gọn thành phần chủ ngữ

                            Câu 4 : Khi trời có những vệt màu vàng như màu mỡ gà thì là trời sắp có bão . Người dân nên cẩn thận , thu dọn đồ đạc để tránh bão

                                      `=>` Kinh nghiệm lao động của nhân dân vùng quê , 

                            Câu 5 : Câu mà em đã học có cùng thể loại và ý nghĩa với câu em vừa giải thích :

  + Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt

                                                                        NĂM MỚI AN LÀNH !!

                                                                                  XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                         $@chicong283k :))$

   

  0
  2021-07-06T06:39:03+00:00

  Câu 1

  * Thể Loại :tục ngữ

  * PTBĐC: Nghị luận:là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải trái, đúng sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ của người nói, người viết rồi dẫn dắt,  thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình. (sgk)
  Câu 2

  * Các phép tu từ 

  + so sánh ( đất – vàng)

  Câu 3

  Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ  là câu rút gọn

   ( rút gọn phần CN)

  Câu 4

  * ý nghĩa câu : Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ  là :

   Có ráng mỡ gà xuất hiện ở trên bầu trời,  ta biết trời sắp nổi gió to, sắp bão, cần phải chuẩn bị giữ gìn, chằng buộc, chống đỡ để ko gây ra các hậu quả ko mong muốn

  ⇒ Đây là một kinh nghiệm để dự báo thời tiết của dan ta ngày xưa .

  Câu 5

  Trong chương trình một câu em đã học có cùng thể loại và ý nghĩa với câu em vừa giải thích là câu :  Tháng 7 kiến bò chỉ lo lại lụt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )