Bài 1:Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi “Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ,oai phong ,lẫm liệt

Question

Bài 1:Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi
“Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ,oai phong ,lẫm liệt . Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa . Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp,cầm rồi nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa ,tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc,giặc chết như rạ. Bỗng rơi sắt gãy. Tráng sĩ bỗng nhổ những cụm trẻ cạnh đường quật giặc. Giặc tán vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp nhau chạy trốn,tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc(Sóc Sơn) rồi lên đỉnh núi Sóc Sơn cưỡi ngựa bay về trời.”
Câu 1: Trong câu ” Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa ” có bao nhiêu tiếng?
Câu 2: Tìm các danh từ riêng có trong đoạn trích trên? Tìm từ mượn trong đoạn trích trên?
Câu 3:Đoạn văn trên kể theo thứ tự nào?
Câu 4: Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?
Câu 5: Hãy xác định cụm đông từ trong câu ” Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội”
Câu 6: Từ nội dung của đoạn trích hãy viết đoạn văn tình thần yêu nước của nhân dân ta

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-07-17T03:25:27+00:00 2 Answers 514 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T03:26:32+00:00

  1.8 tiếng

  2.Chú bé,tráng sĩ,giặc,Sóc,Sóc Sơn

  3.Thứ tự văn xuôi

  4.Ca ngợi Thánh Gióng là người anh hùng dũng cảm.Quyết thắng thắng giặc

  0
  2021-07-17T03:27:15+00:00

  câu1

  câu tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa có 8 tiếng

  câu2

  danh từ riêng là Sóc,Sóc Sơn

  từ muộn mk chịu

  câu 3

  đoạn văn trên kể về thứ tự văn xuôi

  câu4

  nội dung chính là 

  thánh gióng mặc giáp cằm gioi nhảy lên mình ngựa rồi đi quật giặc và thánh gióng bay về trời

  câu 5 chịu

  CHO MK XIN HAY NHẤT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )