Bài 1: Có những oxit sau: Fe2O3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO. Những oxit nào tác dụng với: a) H2O b) Dung dịch H2SO4 Viết các PTHH của các phản ứng

Question

Bài 1: Có những oxit sau: Fe2O3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO. Những oxit nào tác dụng với: a) H2O
b) Dung dịch H2SO4
Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra?
Bài 2: Cho các chất CaO, CuO, Na2O, SO3, H2O, CO, CO2, H2SO4, NaOH, MgCl2, FeSO4. Hãy cho biết những chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra?
Bài 3: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:
a) BaO, MgO, CuO
b) HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl
c) CO, CO2, SO2

in progress 0
Dâu 9 months 2021-04-24T21:44:45+00:00 2 Answers 273 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T21:46:41+00:00

  Bài 1.

  a)CaO+H2O→Ca(OH)2

  SO2+H2O⇆H2SO3

  SO3+H2O→H2SO4

  CO+H2O→H2↑+CO2↑

  b)Fe2O3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+3H2O

  CaO+H2SO4→CaSO4+H2O

  Al2O3+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2O

  CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

  Bài 2.

  CaO+SO3→CaSO4↓

  CaO+CO2→CaCO3↓

  CaO+H2SO4→CaSO4+H2O

  CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

  CuO+CO→Cu+CO2↑

  Na2O+SO3→Na2SO4

  Na2O+CO2→Na2SO4

  Na2O+H2SO4→Na2SO4+H2O

  SO3+H2O→H2SO4

  SO3+2NaOH→Na2SO4+H2O

  H2O+CO2⇆H2CO3

  CO2+2NaOH→Na2CO3+H2O

  H2SO4+2NaOH→Na2SO4+H2O

  2NaOH+MgCl2→Mg(OH)2+2NaCl

  2NaOH+FeSO4→Fe(OH)2+Na2SO4

  Bài 3.

  a)-Chia nhỏ ba mẫu chất rắn vào ba ống nghiệm khác nhau, có đánh số

    -Cho ba mẫu chất rắn trên vào nước, chất rắn nào tan là BaO

    -Cho hai mẫu chất rắn còn lại vào 2 bình H2 khác nhau, chất rắn đổi màu là CuO

    -CÒn lại là MgO

     BaO+H2O→Ba(OH)2

     CuO+H2→H2O+Cu

  (đen———–>đỏ gạch)

  b)-Chia nhỏ bốn chất vào bốn ống nghiệm khác nhau, có đánh số

     -Dùng quì tím: ống nghiệm nào làm quì tím hóa đỏ→HCl

                            : ống nghiệm nào làm quì tím hóa xanh→NaOH

    -Cho AgNO3 vào 2 ống nghiệm còn lại, ống nghiệm nào có kết tủa trắng là NaCl

   NaCl+AgNO3→AgCl↓+NaNO3

    -Còn lại là NaCl

  c)-Cho dung dịch 3 khí đi qua dung dịch nước brom,khí làm mất màu nước brom là SO2

    -Cho hốn hợp 2 khí còn lại đi qua dung dịch Ca(OH)2,khí làm xuất hiện kết tủa là CO2                          SO2+Br2+2H2O→2HBr+H2SO4    

      CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O

  0
  2021-04-24T21:46:49+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo so3 + h2o các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )