Bài 1 Cho thuật toán sau: Bước 1: S 0; i 1; Bước 2: Nếu i<=10 thì thực hiện S S + i; rồi chuyển sang bước 3 ngược lại chuyển sang bước

Question

Bài 1 Cho thuật toán sau:
Bước 1: S 0; i 1;
Bước 2: Nếu i<=10 thì thực hiện S S + i; rồi chuyển sang bước 3 ngược lại chuyển sang bước 4. Bước 3: i i + 1; rồi quay lại bước 2. Bước 4: Thông báo giá trị của S rồi kết thúc. a) Em hãy cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? b) Khi kết thúc, giá trị của S là bao nhiêu? c) Viết chương trình Pascal thể hiên thuật toán đó.

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-22T02:15:58+00:00 3 Answers 1126 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-22T02:17:50+00:00

  a. Máy tính thực hiện 10 vòng lặp

  b. S=55

  c.

  Program BTH;
  uses crt;
  var s,i: integer;
  Begin
          clrscr;
          for i:=1 to 10 do s:=s+i;
          writeln(‘S= ‘,s);
          readln;
  end.

  0
  2020-10-22T02:17:58+00:00

  a)máy tính thực hiện 10 vòng lặp

  b)S=55

  c)

  program oken;

  uses crt;

  var s,i: integer;

  begin

  clrscr;

  for i:=1 to 10 do

     s:=s+i;

  writeln(‘S: ‘,s);

  readln;

  end.

  0
  2020-10-22T02:18:07+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thuật toán là gì tin 8 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )