Bài 1: Cho số hữu tỉ x=2/2a+1 Tìm a để x là : a, số hữu tỉ dương b, số hữu tỉ âm c, số nguyên ( với a là số nguyên ) Bài 2: Cho biểu thức M=x^2-5/x^2-

Question

Bài 1: Cho số hữu tỉ x=2/2a+1
Tìm a để x là :
a, số hữu tỉ dương
b, số hữu tỉ âm
c, số nguyên ( với a là số nguyên )
Bài 2: Cho biểu thức M=x^2-5/x^2-2 ( x € Z )
Tìm x để M là 1 số nguyên

in progress 0
MichaelMet 1 year 2020-11-08T00:27:25+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-08T00:29:19+00:00

  Bài 1:

  `a,` Vì `x` là số hữu tỉ dương `⇒ x > 0`

  `⇒ 2/(2a + 1) > 0`

  `⇒ 2a + 1 > 0`

  `⇒ 2a > – 1`

  `⇒ a > -1/2`

  Vậy `x` là số hữu tỉ dương khi `a > -1/2`

  `b,` Vì `x` là số hữu tỉ âm `⇒ x < 0`

  `⇒ 2/(2a + 1) < 0`

  `⇒ 2a + 1 < 0`

  `⇒ 2a < – 1`

  `⇒ a < -1/2`

  Vậy `x` là số hữu tỉ âm khi `a < -1/2`

  `c,` Để `x` nguyên `⇒ 2/(2a + 1)` nguyên

  `⇒ 2` $\vdots$ `2a + 1`   `(a ∈ ZZ)`

  `⇒ 2a + 1 ∈ Ư (2) = { ±1 ; ±2 }`

  `⇒ a ∈ { 0 ; -1 }`

  Vậy `x` nguyên khi `a ∈ { 0 ; -1 }`

  Bài 2:

  Để `M` nguyên `⇒ (x^2 – 5)/(x^2 – 2)` nguyên

  `⇒ x^2 – 5` $\vdots$ `x^2 – 2`

  `⇒ x^2 – 2 – 3` $\vdots$ `x^2 – 2`

  Mà `x^2 – 2` $\vdots$ `x^2 – 2`

  `⇒ 3` $\vdots$ `x^2 – 2`    `(x ∈ ZZ)`

  `⇒ x^2 – 2 ∈ Ư (3) = { ±1 ; ±3 }`

  `⇒ x^2 = 1`

  `⇒ x = ±1`

  Vậy `M` nguyên khi `x = ±1`

   

  0
  2020-11-08T00:29:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập số hữu tỉ lớp 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )