Bài 1: Cho góc aOb khác góc bẹt, Oc là tia phân giác của aOb. Gọi Od là tia đối của tia Oa, Oe là tia đối của tia Oc. Chứng tỏ rằng góc dOe bằng góc b

Question

Bài 1: Cho góc aOb khác góc bẹt, Oc là tia phân giác của aOb. Gọi Od là tia đối của tia Oa, Oe là tia đối của tia Oc. Chứng tỏ rằng góc dOe bằng góc bOc
Bài 2: Cho hai góc đối đỉnh xOy và x’Oy’. Vẽ Oz là tia phân giác của xOy, Ot là tia phân giác của x’Oy’

in progress 0
Kiệt Gia 11 months 2020-10-23T09:10:15+00:00 2 Answers 109 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T09:11:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\widehat{AOC}$=$\widehat{BOC}$(gt)

  $\widehat{AOC}$=$\widehat{DOE}$ (đối đỉnh)

  ⇒$\widehat{DOE}$=$\widehat{BOC}$

  Bài 2????

  thiếu kìa

  0
  2020-10-23T09:11:53+00:00

  Bài 1: 

  Ta có: `∠aOc=bOc`; `∠aOc=∠dOe` (Hai góc đối đỉnh)

  `⇒∠dOe=∠bOc` (đpcm).

  Bài 2: Xem hình.

  bai-1-cho-goc-aob-khac-goc-bet-oc-la-tia-phan-giac-cua-aob-goi-od-la-tia-doi-cua-tia-oa-oe-la-ti

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )