Bài 1: Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: (a^2-bc)/(2a^2+b^2+c^2) + (b^2-ca)/(2b^2+a^2+c^2) + (c^2-ab)/(2c^2+a^2+b^2) >= 0 Bài 2: Cho các

Question

Bài 1: Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: (a^2-bc)/(2a^2+b^2+c^2) + (b^2-ca)/(2b^2+a^2+c^2) + (c^2-ab)/(2c^2+a^2+b^2) >= 0
Bài 2: Cho các sô thực dương x, y, z > -1. Chứng minh rằng: (y^2+1)/(x^2+y+1) + (z^2+1)/(y^2+z+1) + (x^2+1)/(y^2+x+1) >= 2
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI AH! CẦN GẤP!!! THANKS A LOT!!!????????????
*Làm 1 bài cx đc full điểm rồi ah????????

0
Orla Orla 1 year 2020-10-22T15:43:14+00:00 0 Answers 55 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )