Bài 1: Cho các câu sau: 1) Con cua tám cẳng hai càng 2) Càng về khuya trời càng rét 3) Cơm dẻo canh ngọt 4) Một canh hai canh lại ba canh Trằn trọ

Question

Bài 1: Cho các câu sau:
1) Con cua tám cẳng hai càng
2) Càng về khuya trời càng rét
3) Cơm dẻo canh ngọt
4) Một canh hai canh lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành.
5) Sương in mặt tuyết phu thân
Sen vàng lãng đãng như gần như xa.
6) Người gốc sắc kẻ thiên tài
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
7) Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giừo ta sẽ rước nàng nghi gia.
a, Tìm hiện tượng nhiều nghĩa và đồng âm trong các câu trên.
b, Phân biệt hiện tượng nhiều nghĩa với đồng âm.

in progress 0
Kiệt Gia 8 months 2021-07-05T12:30:03+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T12:31:30+00:00

  a,—, từ nhiều nghĩa:

  2:cảnh

  3:ngọt

  4:1canh 2canh rồi 3canh

  5, mặt

  6, mặt

  7, rước

  —, những từ đồng âm

  1: con cua

   2:canh

  3 ngọt

  5,mặt

  6, mặt

  7, rước

  b,    

  Từ đồng âm là hiện tượng chuyển nghĩa của từ làm cho các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau.

  – Từ nhiều nghĩa là từ chuyển nghĩa của từ loại giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

  – Từ nhiều nghĩa trong nghĩa chuyển có thể thay thế bằng từ khác.

  – Từ đồng âm không thể thay thế trong nghĩa chuyển

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )