Bài 1: Căn cứ vào một số từ gốc sau đây, em hãy tìm các từ láy có nghĩa giảm nhẹ chỉ màu sắc trong thiên nhiên: xanh, đỏ , tím , vàng , nâu , xám , đe

Question

Bài 1: Căn cứ vào một số từ gốc sau đây, em hãy tìm các từ láy có nghĩa giảm nhẹ chỉ màu sắc trong thiên nhiên: xanh, đỏ , tím , vàng , nâu , xám , đen, trắng
Bài 2: Căn cứ vào một số từ gốc sau đây , em hãy tìm các từ láy có nghĩa nhấn mạnh hơn chỉ màu da con người: trắng, đen, hồng, xanh , vàng, xám

in progress 0
Dulcie 5 months 2021-08-28T11:28:07+00:00 1 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T11:29:08+00:00

  Bài 1:

  xanh→xanh xanh

  đỏ→đo đỏ

  tím→tim tím

  vàng→vàng vàng

  nâu→nâu nâu

  xám→xam xám

  đen→đen đen

  trắng→trăng trắng

  Bài 2:

  trắng→trắng trẻo

  đen→đen đủi

  hồng→hồng hồng

  xanh→xanh xao

  vàng→vàng khè

  xám→xám xịt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )