Bài 1:xác định chủ ngư vị ngư và trạng ngữ trong câu 1: vi trời mưa nên hôm nay chúng em ko đi lao động được .câu 2: nếu ngày mai trời ko mưa

Question

Bài 1:xác định chủ ngư vị ngư và trạng ngữ trong câu 1: vi trời mưa nên hôm nay chúng em ko đi lao động được .câu 2: nếu ngày mai trời ko mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại

in progress 0
Phúc Điền 4 weeks 2021-07-09T06:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T06:59:43+00:00

  Bài 1 :

  Câu 1 :

  Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được(VN

  gạch 2 gạch)

  VN /CN

  Câu 2 :

  Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng emsẽ đi cắm trại (2 GẠCH)

  CN / VN

  Cho cj xin hay nhất nhé đi nha đi nha

  0
  2021-07-09T07:00:14+00:00

  Cho mik câu trả lời hay nhất bạn nha

  Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm!

  bai-1-ac-dinh-chu-ngu-vi-ngu-va-trang-ngu-trong-cau-1-vi-troi-mua-nen-hom-nay-chung-em-ko-di-lao

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )