Bài 1 : a, Gạch dưới các câu ghép có trong đoạn văn sau : b, Khoanh tròn quan hệ từ hoặc dấu câu dùng để nối các vế trong các câu ghép có trong đoạn

Question

Bài 1 : a, Gạch dưới các câu ghép có trong đoạn văn sau :
b, Khoanh tròn quan hệ từ hoặc dấu câu dùng để nối các vế trong các câu ghép có trong đoạn văn sau.
(1) Nhà vua rất vui mừng vì con gái đã khỏi bệnh . (2) Ngài lại lập tức lo lắng vì đêm đó , mặt trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời . (3) Nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy mặt trăng , cô bé sẽ nhận ra mặt trăng đeo trên cổ cô không phải mặt trăng thật ,sẽ thất vọng và ốm trở lại .(4) Thế là ngài cho vời các vị đại thần ,các nhà khoa học đến để nghĩ cách làm cho công chúa không thể nhìn thấy mặt trăng . (5) các vị đại thần ,các nhà khoa học đều bó tay .
Bài 2 : Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào ( Dùng những từ nào hoặc nối bằng những dấu câu nào )? Ghi câu trả lời vào mỗi chỗ trống trong bảng.
a. Nó đi chơi còn tôi học bài .
b. Tôi đã nhận ra một điều : càng đi xa , tôi càng yêu quê hương đất nước mình .
c. Vua ngự trong cung điện Phủ Thiên Trường , ông vui lòng lắng nghe tiếng sáo của các em bé chăn trâu, tiếng học bài ê a , tiếng hát ru của những mẹ trẻ .
d.Hoa trong vườn đủ sắc màu : hoa huệ trắng tinh khôi ; hoa lan màu tím biếc ; những bông tuy líp đỏ tươi ,hồng nhạt và vàng thắm .

in progress 0
Nho 2 months 2021-07-24T14:37:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T14:38:33+00:00

  Bài 1:

  (1) Nhà vua rất vui mừng con gái đã khỏi bệnh . (2) Ngài lại lập tức lo lắng đêm đó , mặt trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời . (3) Nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy mặt trăng , cô bé sẽ nhận ra mặt trăng đeo trên cổ cô không phải mặt trăng thật ,sẽ thất vọng và ốm trở lại .(4) Thế là ngài cho mời các vị đại thần ,các nhà khoa học đến để nghĩ cách làm cho công chúa không thể nhìn thấy mặt trăng . (5) các vị đại thần ,các nhà khoa học đều bó tay.

  Bài 2:

  a, Từ còn

  b, Dấu ” , “

  c, Dấu ” , “

  d, Dấu ” ; “

  0
  2021-07-24T14:39:25+00:00

  Bài 1 :

  (1) Nhà vua rất vui mừng con gái đã khỏi bệnh . (2) Ngài lại lập tức lo lắng vì đêm đó , mặt trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời . (3) Nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy mặt trăng , cô bé sẽ nhận ra mặt trăng đeo trên cổ cô không phải mặt trăng thật ,sẽ thất vọng và ốm trở lại .(4) Thế là ngài cho vời các vị đại thần ,các nhà khoa học đến để nghĩ cách làm cho công chúa không thể nhìn thấy mặt trăng . (5) các vị đại thần ,các nhà khoa học đều bó tay .

  Bài 2 :

  a, -QHT : còn

  b, dấu “,”

  c, dấu “,”

  d, dấu “,”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )