Bài 1: A. Đổi. 7,002 m3 =………dm3. 3 dm3 435 cm3 =…..dm3. B. Tìm x X ×3,8 = 1,2+ 2,6 X+35,

Question

Bài 1:
A. Đổi.
7,002 m3 =………dm3.
3 dm3 435 cm3 =…..dm3.
B. Tìm x
X ×3,8 = 1,2+ 2,6
X+35,2 =25,6×3,4
2. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 85 m đáy bé 35 m chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích mảnh đất đó
4. Tính diện tích hình tam giác có đáy 28 cm cc 0,5 dm . Tính diện tích mảnh đất đó

in progress 0
Thanh Thu 1 year 2020-11-11T12:29:47+00:00 3 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T12:31:39+00:00

  Bài 1 :

  A .

  7,002 m3 = 7,002 /1000 m3  = 7002 m3

  3 dm3 435 cm3 = 3,435 dm3

   B .

  X ×3,8 = 1,2+ 2,6

  X x 3,8   = 3,8

   X          = 3,8 : 3,8

   X          = 1

  x + 35 ,2 = 25,6 x 3,4

  x + 35,2  = 87, 04

  x             = 87 , 04 – 35,2

   x            = 51 , 84

  2 :

  Chiều cao của hình thang :

  (85+ 35 ) : 2 = 60 ( m )

  Diện tích hình thang :

  ( 85+35) x 60 : 2 = 3600 ( m2 )

  Đáp số :3600  m2 

  3

  Đổi : 28 cm = 2,8 dm

   Diện tích mảnh đất là :

  2,8 x 0 ,5 :2 = 0,7 ( dm 2)

  Đáp số : 0,7 dm2

  0
  2020-11-11T12:31:40+00:00

  7002dm3

  3,435dm3

  B.

  x=1

  x=51,84

  2. Chiều cao mảnh vườn là: (35+85):2= 60(m)

  S mảnh đất là: (85+35)*60:2=3600(m2)

          Đáp số: 3600m2

  3. Đổi 0,5dm=5m

   S mảnh đất đó là: 28*5:2=70(cm2)

           Đáp số: 70cm2

   

  0
  2020-11-11T12:31:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cm3 to dm3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )