Bài 1.1:Trong các câu sau,câu nào đúng,câu nào sai?Vì sao? a,Hai tia Ox và Oy chung gốc đối nhau b,Hai tia Ox và Ay nằm trên cùng 1 đưuòng thẳng thì đ

Question

Bài 1.1:Trong các câu sau,câu nào đúng,câu nào sai?Vì sao?
a,Hai tia Ox và Oy chung gốc đối nhau
b,Hai tia Ox và Ay nằm trên cùng 1 đưuòng thẳng thì đối nhau.
c,Hai tia Ox và Oy nằm trên đường thẳng xy và chung gốc O được gọi là 2 tia đối nhau.
2.Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
Vẽ 4 đường thẳng a,b,c,d cùng đi qua điểm O.vẽ đường thẳng m ko đi qua điểm O cắt các đường thẳng a,b,c,d lần lượt tại A,B,C,D.

in progress 0
King 1 year 2020-11-29T04:55:13+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T04:56:46+00:00

  $\text{Bài 1.1 :}$

  $\text{Câu a sai. Vì hai tia đó có thể trùng nhau hoặc ko đối nhau}$

  $\text{Câu b sai. Vì hai tia đó có thể trùng nhau.}$

  $\text{=> Câu c đúng.}$

  $\text{Bài 2 :}$

  bai-1-1-trong-cac-cau-sau-cau-nao-dung-cau-nao-sai-vi-sao-a-hai-tia-o-va-oy-chung-goc-doi-nhau-b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )