bác toàn đi se đạp từ sã về làng , cô ba ngần cũng đi se đạp , nhưng từ làng lên thị sã . họ gặp nhau khi bác yoang đã đi được 1 giờ rưỡi , còn cô ba

Question

bác toàn đi se đạp từ sã về làng , cô ba ngần cũng đi se đạp , nhưng từ làng lên thị sã . họ gặp nhau khi bác yoang đã đi được 1 giờ rưỡi , còn cô ba ngần đã đi được 2 giờ . một lần khác hai nhười cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khỏi đông thời ; sau 1 giờ 15 phút họ còn cách nhau 10,5 km . tính vận tốc của mỗi người , biết rằng làng cách thị sã 38 km.
giúp mik với mọi nhười ơi

in progress 0
bonexptip 11 months 2021-02-18T20:19:13+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T20:21:07+00:00

  Đáp án:

   Vận tốc của bác Toàn là: 12km/h

  Vận tốc của cô Ba Ngần là: 10km/h

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc của bác Toàn là: a (km/h) (a>0)

  Gọi vận tốc của cô Ba Ngần là: b (km/h) (b>0)

  Lần thứ nhất quãng đường bác Toàn đi được là: 1,5a (km)

  Lần thứ nhất quãng đường cô Ba Ngần đi được là: 2b (km)

  Vì 2 người đi ngược chiều và gặp nhau khi bác Toàn đi được 1,5h và cô Ba Ngần đi được 2h

  -> 1,5a+2b=38

  Đổi 1h15’=1,25 giờ

  Lần thứ 2 quãng đường bác Toàn đi được là: 1,25a (km)

  Lần thứ 2 quãng đường cô Ba Ngần đi được là: 1,25b (km)

  Vì sau 1h15′ 2 người còn cách nhau 10,5 km

  -> 1,25a+1,25b=38-10,5=27,5

  -> $\left \{ {{1,25a+1,25b=27,5} \atop {1,5a+2b=38}} \right.$
  <->  $\left \{ {{a+b=22} \atop {1,5a+2b=38}} \right.$ 
  <-> $\left \{ {{a=22-b} \atop {1,5(22-b)+2b=38}} \right.$ 
  <-> $\left \{ {{b=10} \atop {a=12}} \right.$ 

  0
  2021-02-18T20:21:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bac roan ba các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )