Bác ho đã dạy thiếu nhi rằng :”tuổi nhỏ làm việc nhỏ,tùy theo sức của mình.Đi tham gia kháng chiến,để gìn giữ hòa binh” Viết đoạn văn c/m thiếu nhi vn

Question

Bác ho đã dạy thiếu nhi rằng :”tuổi nhỏ làm việc nhỏ,tùy theo sức của mình.Đi tham gia kháng chiến,để gìn giữ hòa binh”
Viết đoạn văn c/m thiếu nhi vn đã thực hiện đúng lời dạy đó

in progress 0
Minh Khuê 3 months 2021-06-23T02:13:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T02:14:34+00:00

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ yếu là học tập lòng yêu nước, thương dân bao la của Bác, là làm theo lời Bác dạy: “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”; “phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”; “chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có tài mà không có đức là hỏng… Đức phải có trước tài”; “cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức. Không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân…”. Vì vậy, cần phải nghiêm túc phê và tự phê bình, kiên quyết chống quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, để xây dựng bằng được nếp sống đẹp, sống giản dị, chân thành, khiêm tốn, hết lòng vì dân, vì nước, nói phải đi đôi với làm; phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng. Trong xu thế hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay, việc học tập đạo đức và lối sống của Bác phải càng được coi trọng và đẩy mạnh thực hiện.

  Là những đoàn viên trẻ, nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước cần phải có những ý tưởng, sáng kiến làm theo lời Bác gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc. Nếu không làm được điều này thì chỉ là hô khẩu hiệu suông. Để góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi nhận thấy nên đặc biệt quan tâm phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt, nét đẹp đời thường, nét đẹp trong cuộc sống hàng ngày, để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Trong Cuộc vận động nên coi việc rèn luyện đạo đức cách mạng là thước đo lòng cao thượng của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Bất kỳ ai có những việc làm tốt thể hiện được đạo đức của người Việt Nam, thì tùy theo mức độ mà biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng.

  Trong điều kiện sống thuận lợi với những thời cơ và vận hội đang mở ra trước mắt, tuy nhiên còn không ít khó khăn, song thanh niên chúng tôi yêu Đảng, yêu Bác Hồ và đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào những chủ trương đường lối đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôi tin tưởng rằng, bằng lý tưởng của tuổi trẻ dám nghĩ dám làm chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia thực hiện Cuộc vận động thực sự có chất lượng, hiệu quả.

  0
  2021-06-23T02:14:40+00:00

       Ở lứa tuổi chúng ta, Bác Hồ đã dạy: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Vì thế chúng ta nên làm những việc nhẹ để phụ giúp cho người lớn. Chúng ta cần chăm chỉ, cố gắng học tập để cống hiến cho đất nước, phụ giúp ông bà cha mẹ việc nhà, nghe lời cha mẹ, thầy cô giáo. Như bạn Ngô Hải Long trường tiểu học Trà Mây đã dùng tiền tiết kiệm của mình tặng cho hai bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bạn Dương Nguyễn Khánh Chi ở Phú Mỹ đã dùng tiền tiết kiệm của mình quyên góp để phòng chống dịch. Còn khi đất nước có chiến tranh, loạn lạc thì chúng ta có những thanh niên đi kháng chiến như anh Phạm Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu tuổi còn trẻ nhưng đã đi tham gia kháng chiến. Mình mong tất cả các bạn hãy ở nhà phòng chống dịch bệnh, không nên đi đâu. Đó cũng là một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

  Mong đc ctrlhn. Mk cảm ơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )