bắc có nhiều hơn trung 17 viên bi. trung có ít hơn hơn nam 12 viên bi. hỏi a) ai có bi nhất. ai có ít bi nhất B) bắc và nam hơn kém nhau bn viên bi

Question

bắc có nhiều hơn trung 17 viên bi. trung có ít hơn hơn nam 12 viên bi. hỏi
a) ai có bi nhất. ai có ít bi nhất
B) bắc và nam hơn kém nhau bn viên bi

in progress 0
Vodka 11 months 2020-11-29T00:41:50+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T00:42:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bắc là người nhiều bi nhất   nam có ít bi nhất

  bắc và nam hơn kém nhau số viên bi là

  17-12=5(viên)

  đáp số: 5 viên

                bắc là người nhiều bi nhất , nam là người ít bi nhất

  0
  2020-11-29T00:43:25+00:00

  Bắc có nhiều bi nhất, Trung có ít bi nhất.

  Bắc hơn Nam 5 viên bi, Nam ít hơn Bắc 5 viên bi.

  Cách tính:

  Bắc lớn hơn Trung 17 viên bi, Trung ít hơn Nam 12 viên bi vậy Nam hơn Trung 12 viên bi nên bạn Trung ít bi nhất còn Bắc nhiều Nam vì Bắc có số bi hơn 17 còn Nam chỉ hơn Trung 12 viên bi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )