Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, biết rằng: AC = 35km, AB = 91km. Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 1

Question

Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, biết rằng: AC = 35km, AB = 91km.
Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 126km thì thành phố B có nhận được tín hiệu hay không?

in progress 0
MichaelMet 9 months 2021-05-10T09:24:06+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T09:25:14+00:00

  Do $A,\,B,\,C$ là ba đỉnh 1 tam giác nên

  $\Rightarrow BC<AB+AC=35+91=126$

  Vậy nếu đặt ở $C$ máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng $126km$ thì thành phố $B$ không nhận được tín hiệu.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )