Ba đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 8km 460m.Đội 1 sửa được 2/9 đoạn đường.Đội 2 sửa được số mét bằng 5/4 số mét đọi 1 sửa được .Số mét còn l

Question

Ba đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 8km 460m.Đội 1 sửa được 2/9 đoạn đường.Đội 2 sửa được số mét bằng 5/4 số mét đọi 1 sửa được .Số mét còn lại đội ba sửa .Hỏi mỗi đội sửa được bao nhiêu mét đường ?

in progress 0
Hưng Gia 9 months 2020-10-30T11:21:53+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T11:23:30+00:00

  Đổi: $8km460m=8460m$

  Đội một sửa được số mét đường là:

  $8460.\dfrac{2}{9}=1880(m)$

  Đội thứ hai sửa được số mét đường là:

  $1880.\dfrac{5}{4}=2350(m)$

  Đội thứ ba sửa được số mét đường là:

  $8460-1880-2350=4230(m)$

  Vậy đội thứ một, hai, ba sửa được $1880;2350;4230$ mét đường

   

  0
  2020-10-30T11:23:38+00:00

  Bài giải

  Đổi 8km460m = 8460m

  Đội 1 sửa được số mét đường là :

  8460 x 2 : 9 = 1880 ( m )

  Đội 2 sửa được số mét đường là :

  1880 x 5 : 4 = 2350 ( m )

  Đội 3 sửa được số mét đường là :

  8460 – ( 1880 + 2350 ) = 4230 ( m )

  Đáp số : đội 1 : 1880 mét đường ; đội 2 : 2350 mét đường ; đội 3 : 4230 mét đường

  Edit by : AnnieMei

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )