B1 : Nhìn vào hình vẽ cho biết : + Tìm các góc ao le trong với góc C2 + Tìm các góc đồng bị với góc B2 + Góc nào trong cùng phía với góc A3

Question

B1 : Nhìn vào hình vẽ cho biết :
+ Tìm các góc ao le trong với góc C2
+ Tìm các góc đồng bị với góc B2
+ Góc nào trong cùng phía với góc A3
b1-nhin-vao-hinh-ve-cho-biet-tim-cac-goc-ao-le-trong-voi-goc-c2-tim-cac-goc-dong-bi-voi-goc-b2-g

in progress 0
RI SƠ 11 months 2021-02-19T14:37:59+00:00 3 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-19T14:39:50+00:00

  So le trong với $\widehat{C_2}$

  $\widehat{C_2}$ và $\widehat{B_2}$

  $\widehat{C_2}$ và $\widehat{A_3}$

  Đồng vị với $\widehat{B_2}$: Không tồn tại

  Trong cùng phía với $\widehat{A_3}$:

  $\widehat{C_3}$

  0
  2021-02-19T14:39:57+00:00

  Đáp án:

  bn tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

  + Góc so le trong vs `\hat{C_2}` là: `\hat{B_2} ; \hat{A_3}`

  + Góc đồng vị vs `\hat{B_2}` là: `\hat{A_4}`

  + Góc trong cùng phía vs `\hat{A_3}` là: `\hat{C_3}`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2021-02-19T14:40:04+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo toán nâng cao lớp 5 có đáp án các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )