b1.Cuối câu khiến thường có 2 loại dấu nào (lưu ý 2 dấu) b2.Thêm vế câu để tạo câu ghép a, Cứ mỗi khi mùa xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây b

Question

b1.Cuối câu khiến thường có 2 loại dấu nào (lưu ý 2 dấu)
b2.Thêm vế câu để tạo câu ghép
a, Cứ mỗi khi mùa xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây bắc và …….
b, Nếu trời mưa bão thêm vài ngày nữa thì …………….
c, Tuy đường và buôn làng xa xôi nhưng ……..
b3. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống
Bạn Hoa đã mang giúp tôi cái cặp sách đến lớp…

in progress 0
Thiên Thanh 2 years 2021-04-22T19:55:53+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T19:57:09+00:00

  Cuối câu khiến thường có 2 loại dấu nào ⇒ Dấu ! ( chấm than ) và dấu ? ( chấm hỏi )

   Cứ mỗi khi mùa xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây bắc và bầu trời lại trong xanh lạ thường

  Nếu trời mưa bão thêm vài ngày nữa thì lớp tôi sẽ được nghĩ học

  Tuy đường và buôn làng xa xôi nhưng tôi vẫn đi bộ tới trường

  Bạn Hoa đã mang giúp tôi cái cặp sách đến lớp.   ( dấu chấm )

  xin ctlhn⇅

   

  0
  2021-04-22T19:57:10+00:00

  1. Cuối câu khiến thường có hai loại dấu: dấu chấm than và dấu chấm 

  2. 

  a) Cảnh vật trở nên tươi tốt hơn

  b) Đường xá sẽ bị ngập lụt

  c) Mọi người vẫn rất thân thiện

  3. Dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống là dấu chấm”.”

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )