b một hình tam giác ó diện tích 63 cm2 đọ dài đáy là 18 cm.Vậy chiều cao của tam giác là

Question

b một hình tam giác ó diện tích 63 cm2 đọ dài đáy là 18 cm.Vậy chiều cao của tam giác là

in progress 0
Trung Dũng 6 months 2021-05-04T07:59:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T08:00:47+00:00

  Đáp án: 7 cm

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của tam giác là:

             63 : 18 × 2= 7 (cm)

                      Đáp số: 7 cm

   

  0
  2021-05-04T08:00:49+00:00

  Đáp án:

  7 cm

  Giải thích các bước giải:

  chiều cao của tam giác là :

  ( 63 . 2 ) : 18 = 7 ( cm )

  đáp số : 7 cm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )