B=căn 5-2 chia căn 5+2 – CĂN 5+2 chia căn 5-2

Question

B=căn 5-2 chia căn 5+2 – CĂN 5+2 chia căn 5-2

in progress 0
RI SƠ 9 months 2020-10-29T05:04:14+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T05:05:15+00:00

  Đáp án:

  \[B =  – 8\sqrt 5 \]

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  B = \dfrac{{\sqrt 5  – 2}}{{\sqrt 5  + 2}} – \dfrac{{\sqrt 5  + 2}}{{\sqrt 5  – 2}}\\
   = \dfrac{{{{\left( {\sqrt 5  – 2} \right)}^2} – {{\left( {\sqrt 5  + 2} \right)}^2}}}{{\left( {\sqrt 5  + 2} \right)\left( {\sqrt 5  – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {{{\sqrt 5 }^2} – 2.\sqrt 5 .2 + {2^2}} \right) – \left( {{{\sqrt 5 }^2} + 2.\sqrt 5 .2 + {2^2}} \right)}}{{{{\sqrt 5 }^2} – {2^2}}}\\
   = \dfrac{{\left( {5 – 4\sqrt 5  + 4} \right) – \left( {5 + 4\sqrt 5  + 4} \right)}}{{5 – 4}}\\
   = \dfrac{{ – 8\sqrt 5 }}{1}\\
   =  – 8\sqrt 5 
  \end{array}\)

  0
  2020-10-29T05:05:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  b-can-5-2-chia-can-5-2-can-5-2-chia-can-5-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )