B=5 ² +5mũ 4+5 mũ 6 +….+5 mũ 20 Mong mọi người giải giúp

Question

B=5 ² +5mũ 4+5 mũ 6 +….+5 mũ 20
Mong mọi người giải giúp

in progress 0
Maris 9 months 2020-10-29T11:56:13+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T11:57:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B=5 ² +5mũ 4+5 mũ 6 +….+5 mũ 20

  5 ² B= 5mũ 4+5 mũ 6 +….+5 mũ 22

  5 ²B-B=( 5mũ 4+5 mũ 6 +….+5 mũ 22)-(5 ² +5mũ 4+5 mũ 6 +….+5 mũ 20)

  24 B-B= 5 mũ 22 – 5 mũ 2

  B=……..5 mũ 22 – 5 mũ 2 : 24……………………………………………………………………………………………………………………………

  0
  2020-10-29T11:58:12+00:00

  `B=5 ² +5^4+5^6 +….+5^20`

  `⇒ 5².B=5^4+5^6+5^8+…+5^22`

  `⇒ 25B – B = (5^4+5^6+5^8+…+5^22)-(5 ² +5^4+5^6 +….+5^20)`

  `⇒ 24B = 5^22 -5²`

  `⇒ B = [5^22-5^2]/24`

  Học tốt !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )