B=5/13+-7/6+-20/41+8/13+-21/41

Question

B=5/13+-7/6+-20/41+8/13+-21/41

in progress 0
King 9 months 2021-04-15T15:57:41+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T15:59:20+00:00

  Đáp án:

   `B=(-7)/6`

  Giải thích các bước giải:

  `B=5/13+(-7)/6+(-20)/41+8/13+(-21)/41`$\\$`B=5/13-7/6-20/41+8/13-21/41`$\\$`B=(5/13+8/13)-7/6-(20/41+21/41)`$\\$`B=1-7/6-1`$\\$`B=0-7/6`$\\$`B=(-7)/6`

  0
  2021-04-15T15:59:38+00:00

  Đáp án:

  B = ` 5/13 + (-7/6 ) + ( -20/41 ) + 8/13 + ( -21/41 ) `

  B = ` ( 5/13 + 8/13 ) + [( -20/41 + ( -21/41 )] + ( -7/6 ) `

  B = ` 1 – 1 – 7/6 `

  B = ` – 7/6 `

  @quynhchik852

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )