Xắp xếp các từ sau để thành một câu : đầu cuối sương chẳng qua chẳng mùi gió

Question

Xắp xếp các từ sau để thành một câu :
đầu cuối sương chẳng qua chẳng mùi gió

in progress 0
Khoii Minh 1 month 2021-07-31T07:39:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T07:40:30+00:00

  @Meoss_

  * Theo mình thì nên sửa đề thành như sau sẽ đúng hơn: 

  _ ĐỀ: Xắp xếp các từ sau để thành một câu:

  -> Ngọ qua mưa chẳng qua chẳng mùi gió

  _ TRẢ LỜI:

  -> Sắp xếp: Mưa chẳng qua Ngọ, gió chẳng qua Mùi

  -> Câu này muốn nói về thời tiết ở khoảng thời gian nhất định của nó.

  0
  2021-07-31T07:41:06+00:00

  ⇒ Mưa chẳng qua Ngọ, gió chẳng qua Mùi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )