Áp dụng các bất đẳng thức ( co-si , bunhia, ..) . tìm GTNN các biểu thức sau : L = $\frac{(4+x)(2+x}{x}$ với x>0 P= $x^{2}$ +$\frac{2}{x^{3}}$ v

Question

Áp dụng các bất đẳng thức ( co-si , bunhia, ..) . tìm GTNN các biểu thức sau :
L = $\frac{(4+x)(2+x}{x}$ với x>0
P= $x^{2}$ +$\frac{2}{x^{3}}$ với x>0

in progress 0
Bình An 1 year 2020-10-31T18:29:50+00:00 3 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:31:42+00:00

  Bạn tham khảo nhé 

   

   

  ap-dung-cac-bat-dang-thuc-co-si-bunhia-tim-gtnn-cac-bieu-thuc-sau-l-frac-4-2-voi-0-p-2-frac-2-3

  0
  2020-10-31T18:31:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1.Ta có :

  $L=\dfrac{x^2+6x+8}{x}=x+\dfrac{8}{x}+6\ge 2\sqrt{x.\dfrac{8}{x}}+6=4\sqrt{2}+6$

  2.Ta có :
  $P=\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{1}{x^3}+\dfrac{1}{x^3}\ge 5\sqrt[5]{\dfrac{x^2}{3}.\dfrac{x^2}{3}.\dfrac{x^2}{3}.\dfrac{1}{x^3}.\dfrac{1}{x^3}}=5\sqrt[5]{\dfrac{1}{27}}$ 

  0
  2020-10-31T18:31:53+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bat dang thuc bunhia các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )