Anh đi từ nhà đến trường hết 1/6, em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em khôn

Question

Anh đi từ nhà đến trường hết 1/6, em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không ? Nếu có thì đuổi kịp ở chỗ nào trên quãng đường đó?

in progress 0
Thanh Hà 1 year 2020-10-22T16:02:58+00:00 3 Answers 273 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T16:04:50+00:00

  Đổi: 1/6 giờ bằng 10 phút
  1/3 giờ bằng 20 phút.
  Do 10 phút nhanh hơn 20 phút . Suy ra anh đi nhanh hơn.
  Nếu em đi học trước anh 5 phút thì khi đó em đến trường hết số phút là: 20 -5 =15 (phút) .
  Do 10 phút không bằng 15 phút .Vậy anh không đuổi kịp em

  0
  2020-10-22T16:04:53+00:00

  Lời giải: 

  Đổi `1/6` giờ= 10 phút; `1/3` giờ= 20 phút

  Vì 10 phút lớn hơn 20 phút nên anh đi nhanh hơn em.

  Khi em đi học trước anh 5 phút thì người em đến trường sau khi anh đi là:

            20 – 5= 15 (phút)

  Vì 15 phút lớn hơn 10 phút

  Như vậy nếu em đi trước anh 5 phút thì sau khi anh xuất phát thì anh đến trường sau 10 phút và em đến trường sau 15 phút

  nên em không đuổi kịp anh.

  0
  2020-10-22T16:05:05+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo anh di tu các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )