Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. Chỉ ra và nêu hiệu quả ng

Question

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn?

in progress 0
Ngọc Hoa 8 months 2021-06-02T07:30:47+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-02T07:32:31+00:00

    Biện pháp tu từ nổi bật của đoạn văn trên: Phép điệp từ “nhớ”

    Tác dụng: Nhấn mạnh tình cảm thương nhớ quê hương gắn liền với những hình ảnh thân thiết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )