Anh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương, Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

Question

Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Bài ca dao trên gợi cho em suy nghĩ gì?
Giúp mình với ạ mình cảm ơn

in progress 0
Thu Hương 8 months 2021-06-21T19:59:01+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-21T20:00:38+00:00

    @Meoss_

       Anh – một người lính phải xa nhà để làm việc nước, việc to lớn và vĩ đại. Vì thế mà nỗi nhớ đầu tiên anh dành cho chính là quê hương, gia đình mình. Nơi đó, có những món ăn thân quen, gần gũi và đã gắn liền với một thời tuổi thơ của anh. Nhớ người đã từng dãi nắng, dầm sương để nuôi lớn mình và cả những người đã tát nước bên đường ngày xưa. Bài ca dao mang nhiều tinh yêu thương, nỗi nhớ sâu sắc mà anh dành cho quê nhà của mình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )