Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng”?

Question

Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng”?
anh-chi-hieu-nhu-the-nao-ve-y-kien-tao-hoa-tao-ra-con-nguoi-trong-su-khac-biet-va-binh-dang

in progress 0
Amity 3 weeks 2021-07-07T10:52:05+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-07T10:53:52+00:00

    Ý kiến “Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng” có nghĩa là mỗi người được sinh ra đều bình đẳng với một giá trị riêng mà chỉ có bản thân mình mới có. Trong suốt cuộc sống của mỗi người, mỗi cá nhân chúng ta không ai là giống với ai cả, mỗi người đều có những giá trị riêng tốt đẹp. Điều quan trọng nhất đó là ta biết đem những giá trị ấy cống hiến cho đời, dành thời gian thực sự tập trung phát triển giá trị đó bên trong mình, không ngừng nỗ lực hoàn thiện và thành công sau này.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )