Anh chị hiểu như thế nào về câu cui cút làm ăn toan lo nghèo khó

Question

Anh chị hiểu như thế nào về câu cui cút làm ăn toan lo nghèo khó

in progress 0
Doris 6 months 2021-07-17T06:45:36+00:00 2 Answers 348 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T06:47:04+00:00

    “Cui cút làm ăn toan lo nghèo khó” có thể hiểu là con người nông dân thầm lặng làm việc một cách tội nghiệp, bán lưng cho trời đất, vật lộn làm ăn, toan lo để cuối cùng kết thúc trong nghèo khó.

  0
  2021-07-17T06:47:11+00:00

  Cui cút làm ăn có nghĩa là làm ăn lẻ loi, thầm lặng một cách tội nghiệp.Dù mệt mỏi hay vất vả thì họ vẫn âm thầm, lặng lẽ chịu đựng một mình mà chẳng nói với ai. “Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó” đã hiện lên đầy đủ một vòng đời không lối thoát của người nông dân Việt, người “dân ấp dân lân” Nam Bộ. Bắt đầu bằng cui cút, vật lộn làm ăn, toan lo để cuối cùng kết thúc trong nghèo khó.Họ là những người nông dân mà quanh năm chỉ biết làm với làm, chưa hề biết đến cái gì gọi là cung, cái gì gọi là ngựa.

  xin câu trả lời hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )