Anh/chị hiểu câu “Cuộc sống là một đường chạy như Marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích”

Question

Anh/chị hiểu câu “Cuộc sống là một đường chạy như Marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích” là như thế nào?

in progress 0
Amity 3 months 2021-06-28T20:31:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-28T20:32:57+00:00

    – “Cuộc sống là một đường chạy như Marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích”: Cuộc sống này giống như một đường chạy dài, nếu con người không biết cố gắng thì sẽ không thể nào theo kịp. Chính vì vậy đòi hỏi con người phải trường sức, giữ sức, bền bỉ, không bỏ cuộc, cố gắng về tới đích. Chỉ như vậy  mới có thể thành công.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )