An đi xe đạp từ nhà đến gốm Bát Tràng với vận tốc 32km/h . Rồi từ làng gốm Bát Tràng trở về nhà với vận tốc 16km/h. Biết thời giam cả đi lẫn về là 1h

Question

An đi xe đạp từ nhà đến gốm Bát Tràng với vận tốc 32km/h . Rồi từ làng gốm Bát Tràng trở về nhà với vận tốc 16km/h. Biết thời giam cả đi lẫn về là 1h30 . Tính quãng đường từ nhà An đến làng gốm Bát Tràng

in progress 0
Ngọc Khuê 2 years 2020-12-25T18:10:01+00:00 3 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-25T18:11:54+00:00

  gọi x là quãng đường AB(Km)

  vì lúc đi người đó đi với vận tốc 32 Km/h

  =>thời gian người đó đi là:$\frac{x}{32}$ (h)

  lúc về người đó di với vận tốc là 16Km/h

  =>thời gian người đó về là:$\frac{x}{16}$ (h)

  tổng thời gian cả đi lẫn về là 1 h 30 phut=1.5 h

  =>ta có phương tình:$\frac{x}{32}$+$\frac{x}{16}$ =1.5

  =>x=16

  vậy quãng đường AB dài 16 Km

  0
  2020-12-25T18:11:55+00:00

         Gọi độ dài quãng đường từ nhà An đến làng gốm Bát Tràng là x ( km, x > 0 )

  ⇒ Thời gian An đi từ nhà đến làng gốm Bát Tràng là $\frac{x}{32}$ (h)

       Thời gian An đi từ làng gốm Bát Tràng về nhà là $\frac{x}{16}$ (h)

        Vì thời gian cả đi lẫn về là 1h30p = $\frac{3}{2}$ h nên ta có pt:

                          $\frac{x}{32}$ + $\frac{x}{16}$ = $\frac{3}{2}$

                     ⇔  x + 2x = 48

                     ⇔     3x = 48

                     ⇔      x = 16 (TMĐK)

      Vậy quãng đường từ nhà An đến làng gốm Bát Tràng dài 16 km.

  0
  2020-12-25T18:12:09+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đi bát tràng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )