an, bình, hòa được cô giáo cho một số nhãn vở.nếu an cho bình 6 nhãn vở,bình lại cho hòa 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái.hỏi lúc

Question

an, bình, hòa được cô giáo cho một số nhãn vở.nếu an cho bình 6 nhãn vở,bình lại cho hòa 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái.hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-13T01:55:27+00:00 3 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T01:57:24+00:00

  Bài giải:

   Số nhãn vở lúc đầu của An là:

    12 + 6= 18(nhãn)

  Số nhãn vở lúc đầu của Bình là: 

    12 + 4 – 6= 10(nhãn)

  Số nhãn vở lúc đầu của Hòa là:

    12 – 4= 8(nhãn) 

  Đáp số: An: 18 nhãn vở; Bình: 10 nhãn vở; Hòa: 8 nhãn vở

  0
  2020-11-13T01:57:27+00:00

  Lúc đầu hòa có số nhã vở là: 12-4=8(cái)

  Lúc đầu bình có số nhã vở là:12+4-6=10(cái)

  Lúc đầu an có số nhãn vở là: 12+6=18(cái)

                                                    Đáp số:An:  18 nhãn vở

                                                                Bình:10 nhãn vở

                                                                Hòa:  8 nhãn vở

  0
  2020-11-13T01:57:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhãn vở giáo viên các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )