Am // Bt; Am // On; ∠mAO =450; ∠OBt=1100 ; a) Hai đường thẳng On và Bt có song song với nhau hay không ? Vì sao? b) Tính số đo góc ∠AOB?

Question

Am // Bt; Am // On;
∠mAO =450; ∠OBt=1100 ;
a) Hai đường thẳng On và Bt có song song với nhau hay không ? Vì sao?
b) Tính số đo góc ∠AOB?
am-bt-am-on-mao-450-obt-1100-a-hai-duong-thang-on-va-bt-co-song-song-voi-nhau-hay-khong-vi-sao-b

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-31T17:21:34+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:23:18+00:00

  $a) Am/Bt$

  $Am//On$

  $⇒Bt//On$ ( Hai đường thẳng cùng song song với 1 đường thẳng )

  $b) Am//On$

  $⇒\widehat{AOn}=\widehat{mAO}=45°$ ( Hai góc so le trong )

  $On//Bt$

  $⇒\widehat{nOB}+\widehat{OBt}=180°$ ( Hai góc trong cùng phía )

  $⇒\widehat{nOB}=180°-110°=70°$

  $\widehat{AOB}=\widehat{AOn}+\widehat{nOB}=45°+70°=115°$

  0
  2020-10-31T17:23:18+00:00

  Bạn tham khảo!

  a)
  Vì Am//Bt; Am//On $⇒$ Bt//On (Quan hệ từ ⊥ đến //)
  b)
  Vì On//Am
  $⇒$ ∠O1 = ∠A = $45^{o}$ (2 góc so le trong)
  Vì On//Bt
  $⇒$ ∠O2 + ∠B = $180^{o}$ (2 góc trong cùng phía)
  $⇒$ ∠O2 = $180^{o}$ – $110^{o}$
  $⇒$ ∠O2 = $70^{o}$
  Ta có : ∠AOB = ∠O1 + ∠O2 = $45^{o}$ + $70^{o}$ = $115^{o}$
  Vậy ∠AOB = $115^{o}$
  $FbBinhne2k88$

   

  am-bt-am-on-mao-450-obt-1100-a-hai-duong-thang-on-va-bt-co-song-song-voi-nhau-hay-khong-vi-sao-b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )