ai nhanh tui cho hay nhất

Question

ai nhanh tui cho hay nhất
ai-nhanh-tui-cho-hay-nhat

in progress 0
Amity 10 months 2021-04-18T10:15:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T10:17:01+00:00

  `A = 1/20^2 + 1/21^2 + … + 1/30^2 `

  `A = 1/(20.20) + 1/(21.21) + … + 1/(30.30) < 1/(19.20) + 1/(20.21) + … + 1/(29.30)`

  `A = 1/(20.20) + 1/(21.21) + … + 1/(30.30) < 1/19 – 1/20 + 1/20 – 1/21 + … + 1/29 – 1/30`

  `A = 1/(20.20) + 1/(21.21) + … + 1/(30.30) < 1/19 – 1/30 < 1/19`

  `⇒ A < 1/19`

  Vậy , `A < 1/19`

  0
  2021-04-18T10:17:20+00:00

  a<1 phần 19

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )