Ai mà trả lời hết mình tích 5 sao với 1 cảm ơn 1: Câu thơ : ” Nước hững người chưa bao giờ khuất ” ý nói gì: A. Nói về những người dũng cảm đương đầu

Question

Ai mà trả lời hết mình tích 5 sao với 1 cảm ơn
1: Câu thơ : ” Nước hững người chưa bao giờ khuất ” ý nói gì:
A. Nói về những người dũng cảm đương đầu với thử thách.
B. Tinh thần đấu tranh bất khuất của những con người dũng cảm.
C. Nói về những người con bất tử sống mãi với thời gian.

Câu 2 : Câu ” Lòng cậu học trò phơi phới làm sao !” là câu :
A. Câu cảm B. Câu khiến C. Câu kể D. Câu hỏi
Câu 3 : Câu ” Hãy sống giản dị như Bác Hồ ” là câu:
A. Câu cảm B. Câu khiến C. Câu kể D.Câu hỏi
Câu 4 : Câu ” Chúng ta phải đánh thắng, phải đưa cho được đồng bào ở đó ra khỏi vòng kìm kẹp của giặc là câu :
A. Câu ghép có 2 vế câu B. Câu đơn C. Câu đơn ( 1 chủ ngữ, 2 vị ngữ)
Câu 5 : ” Thân nó xù xì, gai góc,mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa trong gió.”Dấu phẩy có tác dụng:
A. Ngăn cách trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ
B. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép
C. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu.
Câu 6 : Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm :
a. Hoa………………..Hồng là bạn thân
b.Hôm nay, thầy sẽ giảng………………phép chia số thập phân
c. ………………………………….mưa bão lớn……………………….việc đi lại gặp khó khăn.
d. Thời gian đã hết………………….Thuý Vy vẫn chưa làm bài xong.

làm nhanh giúp mình nha cảm ơn rất nhiều

in progress 0
Yến Oanh 4 months 2021-05-21T21:15:12+00:00 2 Answers 6 views -1

Answers ( )

  0
  2021-05-21T21:17:05+00:00

  câu1:c

  câu2:c

  câu3:b

  câu:a

  câu5:c

  câu6:

  a)và

  b)về

  c)không những…mà…

  d)nhưng

  0
  2021-05-21T21:17:07+00:00

  Câu 1: B

  Câu 2: A

  Câu 3: B

  Câu 4: C

  Câu 5: C

  Câu 6:

  a) và                    b) về                    c) Vì-nên                           d) nhưng

  Cherryúc học tốt!!                            khoaitaybibo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )