ai làm giúp mk vs mk đang cần gấp~~

Question

ai làm giúp mk vs mk đang cần gấp~~
ai-lam-giup-mk-vs-mk-dang-can-gap

0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-21T02:45:05+00:00 0 Answers 28 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )