Ai làm giúp em bài 3 ạ

Question

Ai làm giúp em bài 3 ạ
ai-lam-giup-em-bai-3-a

in progress 0
Orla Orla 12 months 2020-11-28T22:36:10+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T22:37:55+00:00

  a, gọi x là số bị trừ  , y là số trừ,   z là hiệu 

      x+y+z=1062 (1)

      y-z=279 (2)

      x-y=z(3)   ; thay (3) vào (1) , ta có:

  _2x=1062 =>     x=531

  _ta có hệ PT:{ y-z=279

                       y+z=531 }  => y=405 ; z=126

  b,gọi x,y lần lượt là 2 số cần tìm:

    _x.y=23664

    _x(y-4)=22032 (*)

  có: x=23664/(y-4) , thay vào (*)

  => 23664(y-4)=22032y

   <=> 1632y=94656

   <=> y=58

  => x= 408

  nhớ vote mình 5 sao bạn nhớ :)))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )