Ai làm được mình sẽ cho 30 điểm làm một bài thơ 4 chữ về cha mẹ 8 khổ trở nên ko chép mạng ai vi phạm những điều như là chép mạng và ko trên 8 khổ sẽ

Question

Ai làm được mình sẽ cho 30 điểm
làm một bài thơ 4 chữ về cha mẹ 8 khổ trở nên ko chép mạng ai vi phạm những điều như là chép mạng và ko trên 8 khổ sẽ báo nhé

in progress 0
Khải Quang 9 months 2021-04-24T17:27:24+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T17:28:51+00:00

                  cha mẹ sinh thành 

                 sinh thành ra ta 

                 yêu thương chăm sóc 

                 chăm sóc chúng ta 

                 cha mẹ hi sinh 

                 để nuôi ta lớn 

                 ko ai có thể 

                 sánh bằng cha mẹ

  0
  2021-04-24T17:29:18+00:00

  Cuộc đời của con 

  Biết ơn cha mẹ

  Tần tảo ngày đêm

  Chăm sóc cho con

  Kiếp này của con

  Trong vòng tay mẹ

  Dù con đã lớn

  Dừ con đi đâu

  Thì nơi trở về

  Là vòng tay mẹ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )