Ai giúp với! Mình cần gấp

Question

Ai giúp với! Mình cần gấp
ai-giup-voi-minh-can-gap

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-27T02:53:08+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T02:54:53+00:00

  Đáp án:

  `a) a ∈ (-∞; 3]`

  `b) a ∈ (-1; +∞)`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` Để `(-∞; a] ∩ (3; 4) = ∅`

  `<=> a ≤ 3`

  `=> a ∈ (-∞; 3]`

  `b` Để `[a; a + 2) ∩ (1; +∞) ne ∅`

  `<=> 1 < a + 2`

  `<=> a > -1`

  `=> a ∈ (-1; +∞)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )