Ai giúp mk câu này với ạ Mk xin cảm ơn

Question

Ai giúp mk câu này với ạ
Mk xin cảm ơn
ai-giup-mk-cau-nay-voi-a-mk-in-cam-on

in progress 0
King 8 tháng 2020-11-02T13:27:16+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

 1. Gọi `abc` là số có 3 chữ số 

  Khi thêm 0 vào giữa chữ số hàng chục của 1 số có ba chữ số ta được : `a0bc`
  Theo bài ra ta có : `a0bc=abc*7`
  `⇒ a*1000+bc = 7(100a+bc)`
  `⇔ 1000a+bc=700a+7bc`
  `⇔ 300a=6bc`
  `⇔50a=bc`
  `⇒ abc = 150`
  Vậy số đó là `150`

 2. Đáp án:150

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi “abc” là số có 3 chữ số 

  Khi thêm 0 vào giữa chữ số hàng chục của 1 số có ba chữ số ta được : a0bc
  Theo đề ta lại có : a0bc=abc*7
  => a*1000+bc = 7(100a+bc)
  <=> 1000a+bc=700a+7bc
  <=> 300a=6bc
  <=>50a=bc
  => abc = 150 (TMDK)

Leave an answer