Ai giúp mình với ạ.

Question

Ai giúp mình với ạ.
ai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-26T19:02:14+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T19:03:55+00:00

  `vec{A_3A_ 7} = 2vec{A_1A_3}`

  `vec{A_1A_4} = -4/(3)vec{A_6A_2}`

  `vec{A_3A_4} = 1/(3)vec{A_2A_5}`

  `3vec{A_2A_4} = 6vec{A_5A_6}`

  `vec{A_5A_1} + 2vec{A_5A_7} = vec{0}`

  `2vec{A_1A_4} + 3vec{A_6A_4} = vec{0}`  

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )