Ai giúp mình câu này với @_@

Question

Ai giúp mình câu này với @_@
ai-giup-minh-cau-nay-voi

0
Euphemia 1 year 2020-11-12T22:37:53+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )