ai giúp mình câu 1 với

Question

ai giúp mình câu 1 với
ai-giup-minh-cau-1-voi

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-14T03:15:45+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T03:17:37+00:00

  Đáp án:

  C%FeCl2=7,95%

  C%MgCl2=11,89%

  Giải thích các bước giải:

   gọi a là nFe=>nMg=2a

  ta có

  nH2=3,36/22,4=0,15 mol

  Fe+2HCl->FeCl2+H2

  Mg+2HCl->MgCl2+H2

  =>3a=0,15=>a=0,05 mol

  m=0,05×56+0,1×24=5,2 g

  mdd HCl=0,3×36,5/14,6%=75 g

  mdd spu=5,2+75-0,15×2=79,9 g

  C%FeCl2=0,05×127/79,9×100%=7,95%

  C%MgCl2=0,1×95/79,9×100%=11,89%

  0
  2020-11-14T03:17:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mđ trên facebook là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )