ai giúp mình bài này với ạ, mình hứa vote 5 sao ạ

Question

ai giúp mình bài này với ạ, mình hứa vote 5 sao ạ
ai-giup-minh-bai-nay-voi-a-minh-hua-vote-5-sao-a

in progress 0
Gerda 2 tháng 2021-04-22T19:59:12+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Giá trị : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. (tương ứng với số điểm )
   – Tần số : 46 , 84 , 98 , 101 , 131 , 105 , 90 , 95 , 46 , 24 . (tương ứng với số học sinh ) *N=820 (học sinh)
   – Tần suất : (Tần số ÷N ) × 100 
       5,61% ; 10,24% ; 11,95% ; 12,72% ; 15,98% ; 12,80% ; 10,98% ; 11,59% ; 5,61% ; 2,93% . (đã làm tròn đến 2 chữ số thập phân ).

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )