ai giúp em vs ạ câu 1: tính giá trị biểu thức :A=ab+cd biết a^2 +b^2=c^2+d^2=2022^2022^2022 và ac+bd=0

Question

ai giúp em vs ạ
câu 1: tính giá trị biểu thức :A=ab+cd biết a^2 +b^2=c^2+d^2=2022^2022^2022 và ac+bd=0

0
Tryphena 2 years 2020-10-18T13:42:18+00:00 0 Answers 48 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )