Ai giúp em giải bài này với ạ Tìm ảnh của đt 3x -2y +1 =0 và đường tròn ( c ) (x-2)^2 + (y-1)^2 =4 qua phép quay Q ( 0,-90 )

Question

Ai giúp em giải bài này với ạ
Tìm ảnh của đt 3x -2y +1 =0 và đường tròn ( c ) (x-2)^2 + (y-1)^2 =4 qua phép quay Q ( 0,-90 )

in progress 0
Huy Gia 11 months 2020-10-30T14:11:30+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T14:12:48+00:00

  Đáp án:

   +) Q(0,-90) (d)=d’ =>d⊥d’
  =>d’= 2x+3y+c=0
  lấy M(1,1) thuộc d
  Q(…) (M)= M’ =>M'(1,-1)
  =>c=-6 =>d’= 2x+3y-6=0
  +) (C) có I(2,1), r=2
  Q(..) C=C’
  C’ có I ( 1,-2) ,R=2    
  do Q(..) I=I’=I'(1,-2)
  =>C’ : (x-1)^2+(y+2)^2 =4

  Giải thích các bước giải: 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )