Ai giúp e làm bài này vs ạ Nhanh và đúng sẽ vote 5 sao Gấp lắm ạ !!!

Question

Ai giúp e làm bài này vs ạ
Nhanh và đúng sẽ vote 5 sao
Gấp lắm ạ !!!

ai-giup-e-lam-bai-nay-vs-a-nhanh-va-dung-se-vote-5-sao-gap-lam-a

0
Nick 1 year 2020-11-29T04:22:38+00:00 0 Answers 10 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )